بزرگترین شبکه اجتماعی تحت وب فرهنگیان ایران

مشخصات

موارد دیگر
رضــــا
شاد و سرحال
1367-01-10
m - مجرد
اسلام
کرمان
لیسانس
معلم (هنرآموز)
وزن: 65 - قد: 170
معاف
نمی کشم
Nokia 6220 Clasic
دانش‌آموزان - طراحی سایت - تحقیق و پژوهش در رابطه به همه چیز
MeduBlog.ir

کد QR شخصی

[توضیحات]

گروه ها

برچسب ‌های شخصی

دنبال‌کنندگان

رضــــا
23vdzj7_837.jpg رضــــا
/ سکان زمين و آسمان است علي / سلطان همه جهانيان است علي / آوازه ي او ز هفت اقليم رسد / مشهور به هفت آسمان است علي / برتر ز علي رب جلي خلق نكرد / آقاي همه بهشتيان است علي.
ولادت اولين ستاره آسمان امامت و ولايت مانند ولادت ساير كودكان بسادگى و بطور عادى نبود بلكه با تحولات عجيب و معنوى توأم بوده است. مادر اين طفل خدا پرست بوده و با دين حنيف ابراهيم زندگى ميكرد و پيوسته بدرگاه خدا مناجات كرده و تقاضا مينمود كه وضع اين حمل را بر او آسان گرداند زيرا تا به اين كودك حامل بود خود را مستغرق در نور الهى ميديد و گوئى از ملكوت اعلى بوى الهام شده بود كه اين طفل با ساير مواليد فرق بسيار دارد.
شيخ صدوق و فتال نيشابورى از يزيد بن قعنب روايت كرده‏اند كه گفت من با عباس بن عبد المطلب و گروهى از عبد العزى در كنار خانه خدا نشسته بوديم كه فاطمه بنت اسد مادر امير المؤمنين در حاليكه نه ماه باو آبستن بود و درد مخاض داشت آمد و گفت خدايا من به تو و بدانچه از رسولان و كتابها از جانب تو آمده‏اند ايمان دارم و سخن جدم ابراهيم خليل را تصديق ميكنم و اوست كه اين بيت عتيق را بنا نهاده است بحق آنكه اين خانه را ساخته ...
دیدگاه · مه 14 2014, 11:34 اشتراک
رضــــا
10295681_786998271322353_8784022215328974257_n.jpg رضــــا
ﺁﻗﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻳﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭﺍﻱ ﺧﺎﺻﻲ
ﺩﺍﺷﺖ ...ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﺭﻭ ﻣﻴﺒﺮﺩ ﭘﺎﺗﺨﺘﻪ ﻳﻪ ﺳﻮﺍﻝ
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺪﺍﺩﻳﻢ ﻣﺎﺭﻭ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻣﺮﮒ ﻣﻴﺰﺩ،ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﭘﺮﻳﺪ "ﺍﺻﻐﺮ 4ﻣﻮﺯ ﺩﺍﺭﺩ،ﻳﮑﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﻣﻴﺪﻫﺪ،ﺍﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ " ﻣﺎﻡ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ! ﻣﻠﻤﻮ ﮔﻔﺖ
ﺩﺭﺳﺘﻪ ! ﭼﺠﻮﺭﻱ ﻓﻬﻤﻴﺪﻱ !؟ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﺎﮐﻮ ﺍﻱ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﮐﻪ 4 ﺗﺎ 4 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ
ﻣﻴﺨﻮﺭﻥ ﺣﺘﻤﺎٌ ﺑﺎﺑﺎﺷﻮﻥ ﻳﻪ ﺍﺧﺘﻼﺳﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻵﻥ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ !
ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎ ... ﺍﺗﻔﺎﻗﺎٌ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﺑﺎﺯ ﺍﻱ
ﻣﻌﻠﻤﻮ ﻣﺎﺭﻭ ﺯﺩ ! ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻣﻴﺰﻧﻤﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﻴﺎﺩ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﺮﻱ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺷﻲ !
ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺭﮎ
دیدگاه · مه 04 2014, 11:47 اشتراک
رضــــا
260068_mTCts2mO.jpg رضــــا
ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﮑﻮﻩ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺎﮐﺒﺎﺧﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﯼ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺋﯽ ﻧﻮﺭ ﺍﻣﯿﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﻫﻢ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﻮ ﺷﯿﺸﻪ ﺯﻻﻝ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ
ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺁﯾﻨﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺍﯾﻦ ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻮﺭﯼ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻧﻮﺭ
ﺭﻭﺯ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺭﮎ
دیدگاه · مه 04 2014, 10:56 اشتراک
رضــــا
FunShad.Com-20100501-2f37d10131f2a483a8dd005b3d14b0d9.jpg رضــــا
ﺁﻧﮑﻪ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻘﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎ ﻗﻠـــــــﻢ ﻃﺮﺡ ﻧﻮﯾﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ
ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘــــــــﯽ
ﺳﻄﺮ ﺳﻄــﺮﯼ ﺯﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺁﻧﮑﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﺳــﯽ
ﻋﯿﻦ ﻭﻻﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﻢ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ
ﻫﻢ ﺭﺩﯾﻒ ﺍﻧﺒﯿﺎﺀ ﻭ ﻋﺎﺭﻓـــــــــــﺎﻥ
ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮ ﺟـــــﻬﻞ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﺁﻧﮑﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﮐﻼﻣﯽ ﺩﻝ ﺭﺑــﺎ
ﺍﺯ ﯾﺮﺍﯼ ﺩﺭﺱ ﺧـــــــــﻮﺩ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻮﺷــــﺪ ﺯ ﺍﻭ
ﺩﺍﻧﺸﯽ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻓﺰﻭﻥ ﺍﻧﺒـــــــﺎﺷﺘﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺧـﺎﻃﺮﺍﺕ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﺩﻝ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧـــﺘﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻋﻄﺮﺵ ﺑﺒﻮﯾﻢ ﮐﻢ ﺑﻮﺩ
ﺍﻭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺯ ﮔﻞ ﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻫﻤﻪ
ﻻﻟﻪ ﺍﯼ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﺳﻼﺡ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣـــــــــــــﺮﺍﺩ
ﭼﻮﻥ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻔﺮﺍﻥ ﺗﺎﺧﺘﻪ
ﺁﻥ ﻣﻌﻠّﻢ ﺁﻥ ﻣﺮّﺑﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﻭ
ﺍﺯ ﻓﻨﻮﻧﺶ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘــــــــﻪ
ﺍﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﭘﺎﺱ ﺩﺍﺭ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﺰﺩﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﻨﮕﺎﺷﺘﻪ
ﻋﺎﺭﻑ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﯿﻦ
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻟﮕﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺯﻫﺪ ﻭ ﮐﻼﻡ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻭ
ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺶ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺭ ﺍﻻ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺪﺩ
ﺗﺎ ﭼﻮ ﺍﺑﺮﺍﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ
دیدگاه · مه 04 2014, 10:54 اشتراک
رضــــا
رضــــا
موسي (ع)گفت:
خداوندا! مي‏خواهم به تو نزديک شوم، فرمود: قرب من از آن کسى است که شب قدر بيدار شود،
گفت: خداوندا! رهايى از جهنم را مي‏خواهم،
فرمود: آن، از آن کسى است که در شب قدر استغفار کند.
دیدگاه · ژوئیه 27 2013, 22:44 اشتراک
رضــــا
رضــــا
زمردم دل بکن یاد خدا کن / خدا رو وقت تنهایی صدا کن
در آن حالت که اشکت میچکد گرم /غنیمت دان و مارو هم دعا کن
.
التماس دعا .
دیدگاه · ژوئیه 27 2013, 22:43 اشتراک
رضــــا
رضــــا
نقش معلم در جامعه نقش انبیاست، انبیا هم معلم بشر هستند؛ تمام ملت باید معلم باشند، فرزندان اسلام تمام افرادش معلم باید باشند و تمام افرادش متعلم.
امام خمینی (ره)
روز معلم بر تمام معلمین و اساتید محترم مبارک باد
دیدگاه · مه 03 2013, 12:52 اشتراک
رضــــا
رضــــا
آموزش اکتیو دایرکتوری ويندوز سرور 2008 به صورت تصويري تهيه شده توسط مهندس موسوي از همكاران استان البرز را همكاران محترم می‌توانند از قسمت كتابخانه الكترونيكي بخش مقالات دانلود نمايند.(1391/12/2)
دبيرخانه كشوري كامپيوتر
دیدگاه · آوریل 25 2013, 12:43 اشتراک
رضــــا
رضــــا
با سلام و تحیات:
احتراما، با توجه به اینکه گروه کامپیوتر استان کهکیلویه و بویراحمد در نظر دارد، آزمون آنلاین شبکه های کامپیوتری را جهت هنرآموزان کامپیوتر سراسر کشور در تاریخ 19/2/1392 برگزار نماید، لذا مستدعیست در این خصوص اطلاع رسانی مطلوب صورت گیرد. لازم به ذکر است هنرآموزانی که تمایل به شرکت در این آزمون دارند میتوانند در تاریخ فوق با مراجعه به سایت آزمون با آدرس www.4today.ir ثبت نام ، و در آزمون مذکور شرکت نمایند.

دبیرخانه کشوری کامپیوتر
دیدگاه · آوریل 25 2013, 12:36 اشتراک
رضــــا
رضــــا
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت مینماییم
دیدگاه · مارس 17 2013, 15:36 اشتراک
رضــــا
رضــــا
عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد می دهد
سینه ام بوی محمد می دهد

صادق که اساس دین ازاو شد معمور
بودند ملایک پی امرش مامور

میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنیت باد
دیدگاه · ژانویه 29 2013, 18:28 اشتراک
رضــــا
رضــــا
پبروزی انقلاب اسلامی را مدیون وحدت امت اسلامی هستیم و به ثمر رسیدن خون شهیدان نهضت را در سایه یكپارچگی ملت ایران بر محور ولایت فقیه و رهبری امام عزیزمان میدانیم، كه ما را در سایۀ اسلام و بر پایۀ ایمان، جمع كرد و هدایت نمود.
گرامی باد هفتۀ وحدت، كه درآن میثاق‌ها تحكیم میشود ، پبمان‌ها استوارتر میگردد، خون‌ها در هم میجوشد، دست‌ها و بازوها درهم قرار می‌گیرد، چهره‌ها بر یكدیگر لبخند پبروزی و صفا میزند، قشرها همه باهمند ، امت، یكپارچه و منسجم است و شیعه و سنی، به یاد سالروز میلاد رسول گرامی اسلام، با هم و در كنار هم، در یك راه و به سوی یك هدف سرود وحدت می خوانند.
قبلۀ مشترك، رسول مشترك، كتاب واحد و رهبر واحد، وحدت بخش قشرهای این امت شهید است.
گرامی باد هفتۀ وحدت، سالروز ولادت پبامبر رحمت و مربی انسانها و سفیر گرانقدر الهی به سوی مردم.
گرامی باد هفتۀ وحدت كه در بردارنده ولادت ششمین پبشوای شیعه است.
گرامی باد هفتۀ وحدت، كه خنثی كنندۀ توطئه‌های دشمنان، درمسیر تفرقه افكنی است.
گرامی باد هفته وحدت، كه هفته نور و سرور، و ایام شادی و همبستگی است.
{-49-}{-35-}
دیدگاه · ژانویه 25 2013, 15:07 اشتراک
رضــــا
رضــــا
نگاهی اجمالي به مراحل قیام امام حسین (علیه السلام):
http://www.tebyan-zn.ir/up/farzane58/264397/default.html
-----------------------------------------------------------------
نگاهی به قیام امام حسین (ع):
http://nasle3enghelab.blogfa.com/post-6.aspx
-----------------------------------------------------------------
کتاب‌هایی که باید برای فهم عاشورا بخوانیم:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257...orumID=451
-----------------------------------------------------------------
تأثير عاشورا و قيام‌ امام‌ حسين‌ (ع) در دفاع‌ مقدس:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=10283...p;Content=
دیدگاه · نوامبر 14 2012, 20:42 اشتراک
رضــــا
رضــــا
محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازی خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگویید
دوباره شور عاشوار به پا شد
----------------------------------------
امام حسین (ع) : اگر دین ندارید آزاده باشید...
----------------------------------------------------------------
فرا رسيدن ماه محرم ، ماه پيروزي خون بر شمشير را بر عاشقان آن حضرت تسليت عرض مي نماییم .
دیدگاه · نوامبر 14 2012, 20:15 اشتراک
رضــــا
رضــــا
خانه‌ی ویژه نامه غدیر
دیدگاه · اكتبر 29 2012, 19:34 اشتراک
صفحات: 1 2 3 4 5

قدرت گرفته توسط شیرترانیکس فارسی
 2012 © تمامی حقوق برای شبکه اجتماعی فرهنگیان ایران® محفوظ می باشد.